image_id1
image_id2

Milan Janíček

  • 25 let na trhu
  • vlastní nákladní vůz
  • rychlost
  • smluvní ceny

Kontakt:

image_id3 objem cisterny: 8,5 m3, délka hadic: 40 m

Poskytované služby:

  • Čištění septiků, jímek, žump, domovních čistíren a lapolů
  • Odvoz odpadních vod a kalů a následná likvidace na ČOV
  • Proplachování kanalizačních řádů

pro firmy i jednotlivce

vzdálenost a termín dle telefonické domluvy